słodka_chwila, teksty z lutego 2011 roku

15 tekstów z lu­tego 2011 ro­ku – auto­rem jest słod­ka_chwi­la.

Lep­sze odzienie,
nie czy­ni te­go, że masz lep­sze 'nadzienie'. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 27 lutego 2011, 17:22

W każdym hor­rorze jest trochę z komedii. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 26 lutego 2011, 18:25

Nie żyj życiem według szab­lo­nu, bo ktoś może cię z niego wyciąć. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 25 lutego 2011, 17:13

To nie słowa tworzą całość. To treść ją tworzy. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 18 lutego 2011, 18:57

Za­korze­nione zwycza­je trud­no wyp­le­wić z codzien­nych odruchów. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 17 lutego 2011, 19:16

Życie tyl­ko w małej części na praw­dzie jest oparte,
nies­te­ty często i ona jest kłam­stwem i obłudą podparta. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 16 lutego 2011, 19:03

Nie mów że za wy­sokie pro­gi, mów że do nich doskoczysz. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 15 lutego 2011, 17:03

Od­wa­ga zbyt często my­lona jest z bezczelnością. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 14 lutego 2011, 19:03

Ory­ginal­nością nie zachwy­cisz, jeśli ko­pia będzie stała koło Ciebie. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 13 lutego 2011, 09:48

Wiel­kie słowa tworzą ma­li ludzie. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 9 lutego 2011, 18:25

słodka_chwila

z tyloma słowami w głębi serca, których nie da się wypowiedzieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

słodka_chwila

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność