słodka_chwila, strona 3

110 tekstów – auto­rem jest słod­ka_chwi­la.

Fa­tal­ne zaurocze­nie może ośle­pić na praw­dziwą miłość. 

myśl dnia z 28 maja 2017 roku
zebrała 37 fiszek • 26 marca 2011, 14:24

Uwłacza­nie in­nych to także pew­ne po­niżenie dla uwłaczającego. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 25 marca 2011, 19:09

Choć siebie sa­mego za­wieść najłat­wiej, ufa­my tyl­ko sobie. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 23 marca 2011, 16:49

Ty­le ile masz god­ności, ty­le jes­teś wart... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 22 marca 2011, 17:20

Napędem prze­mocy nie siła lecz manipulacja. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 21 marca 2011, 19:57

Fi­niszując nie za­pom­nij że kiedyś byłeś do­piero na starcie. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 20 marca 2011, 14:47

Z dys­tansem do siebie nikt nie będzie trzy­mał Cię na dystans. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 18 marca 2011, 20:22

Na drodze do mądrości stoi wiele dro­gow­skazów, tyl­ko głupi by ich nie zauważył. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 17 marca 2011, 17:17

Na­wet rozkładając bez­radnie ręce możesz zro­bić coś miłego. Ktoś może się do ciebie przytulić. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 15 marca 2011, 19:42

Choć mo­wa źródłem niepo­rozu­mień, za jej przyczyną szu­ka się porozumienia. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 13 marca 2011, 18:21

słodka_chwila

z tyloma słowami w głębi serca, których nie da się wypowiedzieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

słodka_chwila

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność