słodka_chwila

110 tekstów – auto­rem jest słod­ka_chwi­la.

os­tudzo­ne marze­nia palą najbardziej. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 30 października 2011, 18:08

Wiel­ki brzuch nie czy­ni Cię panem. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 23 października 2011, 21:19

Do­rosłam do lżej­szych decyzji. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 października 2011, 21:21

Nasza bez­tros­ka przyczyną tros­ki in­nych o nas. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 2 czerwca 2011, 18:51

Czys­ty ten kto nie­czys­tym siebie na­zywa wprost. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 29 maja 2011, 15:33

Te­go kto w gorącej wodzie kąpa­ny i ko­rek może przytkać. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 4 maja 2011, 19:24

Ko­pia sta­je się ory­ginal­niej­sza, kiedy sam ory­ginał zer­ka na swą kopię. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 1 maja 2011, 13:37

Efek­townie to można wyglądać, efek­tywnie działać. Nig­dy na odwrót. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 29 kwietnia 2011, 19:58

Pu­kając do drzwi, zo­bacz, czy cza­sem ok­no nie jest otwarte. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 25 kwietnia 2011, 17:26

W wi­nie jest się cza­sem z kimś, lecz w poczu­ciu wi­ny zaw­sze sam. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 20 kwietnia 2011, 16:12

słodka_chwila

z tyloma słowami w głębi serca, których nie da się wypowiedzieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

słodka_chwila

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność